Рубрика: Зайырлы мемлекет

Современные требования толерантности

Сократ впервые пытается отделить личность от космоса, он рассматривает межличностные отношения не как предсказания сверхъестественных сил, а в зависимости от воли и характера личности. Сократ впервые объясняет феномен социального поведения…

Зайырлы мемлекет ұғымы

Бүгінгі таңда қоғамда дінге бейтарап қарайтындардың ұстанымын зайырлы деп сипаттау белең алған. Олар «зайырлы құқық» деп дінге негізделмеген, діннің қағидаларынан тәуелсіз, ал мемлекеттік басқару және реттеу жүйесінде діни сенімдер мен…

Шетелде діни білім алудың көлеңкелі тұстары

Қазіргі уақытта қазақстандық жастардың белгілі бір бөлігінің арасында діни білім алу үшін шетелдік теологиялық рухани оқу орындарына түсу қажет деген пікір бар. Алайда, олардың көбі шетелде теологиялық білім алудың үлкен…

Шет мемлекеттерде діни білім алудың қауіптілігі

Әрбір мемлекеттің діни білім беру жүйесінің қалыптасуындағы басымдықтарды бірінші кезекте мемлекет құрушы ұлттың діни қатыстылығы айқындайтыны белгілі. Мұсылман қазақ ұлтының отаны – Қазақстандағы діни білім беру жүйесі соңғы жүзжылдықтарға дейін…

Зайырлы қоғамдағы дінге сену еркіндігі

Бүгінгі таңда қоғамда дінге бейтарап қарайтындардың ұстанымын зайырлы деп сипаттау белең алған. Олар «зайырлы құқық» деп дінге негізделмеген, діннің қағидаларынан тәуелсіз, ал мемлекеттік басқару және реттеу жүйесінде діни сенімдер мен…

Көпұлтты мемлекеттегі толлеранттылықтың маңызы

«Біз, бір тарихи тағдырға біріккен Қазақстан халқы, біз байырғы қазақ жерінде мемлекет құрып жатырмыз» деп басталатын негізгі құжат Қазақстанның тұрақты дамуы мен гүлденуіне берік іргетасын қалады. «Демократиялық, зайырлы, құқықтық және…

Зайырлы тұлға болудағы адами сананың болмысы

Адамзат тарихында дін мен мемлекет арасындағы қатынасты реттейтін тетіктер болған. Солардың ішіндегі ең маңыздысы демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекеттік жүйе мен дін феномені арасындағы қатынасты реттейтін қағида болып табылатын зайырлылық.…

Зайырлы қоғамдағы діни құндылықтар

Кез келген дәстүрлі діннің адамзат тарихында алатын айрықша орны бар. Тарихта діни санадан жұрдай халық болған емес. Дегенмен, дінге деген халықтың көзқарасы заманына қарай әртүрлі болып қалыптасады. Сол үшін алдымен…

Зайырлылық және оның сипаттамасы

Қазақстан Республикасы Конституциясының 1-бабының 1-тармағында «Қазақстан Республикасы өзін зайырлы, ашық, құқықтық мемлекет ретінде орнықтырады» делінген. «Зайырлы» ұғымы мемлекеттің барлық салаларда, соның ішінде дін саласында да ашық, айқын саясат ұстанатынын, азаматтардың…

Исламда өзге діндерге қатысты толеранттылық бар ма?

Сұрақ: Исламде өзге діндерге қатысты толеранттылық бар ма? Жауап: Исламның алғашқы кезінде-ақ мұсылмандар Мәдина шаһарына қоныс аударып келісімен қаланың қауіпсіздігін сақтау мақсатында қоғамдағы түрлі дін өкілдерімен келісім жасасуды қолға алды.…